Klachtenprocedure

Vloershopper hanteert de klachtenprocedure volgens het ODR platform, het Europese online platform voor geschillenbeslechting.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Heeft uw klacht betrekking op producten of diensten die u online heeft gekocht?
Zo ja, dan kunt u gebruik maken van http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Voor de behandeling van de klacht moet u een geschillenorgaan kiezen. Hierover moet u overeenstemming bereiken met de tegenpartij.

Elk geschillenorgaan hanteert eigen regels en procedures. Over het algemeen is zo’n procedure eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak.
U kunt de hele procedure online doorlopen.

De 4 belangrijkste stappen zijn:

  1. een klacht indienen
  2. in onderling overleg een geschillenorgaan kiezen
  3. uw klacht door het geschillenorgaan laten behandelen
  4. het resultaat ontvangen en uw klacht sluiten

Merken waar we mee werken